1930-1940, земеделие

Вършитба, балиране и претегляне на зърното, 30-те години на ХХ век