1940-1950, Божурище, Втора световна война (1939-1945), авиация, военни, личности

Българските въздушни асове, от ляво надясно : Петър Бочев, Чудомир Топлодолски, Стоян Стоянов и Христо Кръстев пред хангар на летище Божурище, 1943 г.

Имена: , , ,