1970-1980, София, въздухоплаване, транспорт

София, летището - качване на пътници, 70-те години на ХХ век