1970-1980, София, архитектура, въздухоплаване

София, чакалнята на летището, 70-те години на ХХ век