1950-1960, София, религия, събития

Възстановяване на българската Патриаршия, май 1953г. - преди избора на патриарх, Синодалната палата