1940-1950, Втора световна война (1939-1945), авиация, военни

Капитан Димитър Списаревски (вторият седнал отляво) - първата българска жива торпила, сред своите другари от орляка, началото на 40-те години на ХХ век

Имена: