1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, посрещания, събития, чужди военни

Съветски войски минават пред Външно министерство пред съюзническата контролна комисия, София, май 1945г.