1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития

Вероятно (?) посрещане на Първа българска армия, 1945 г.