1970-1980, София, култура и изкуство, културни, събития, художество

Художниците (от ляво надясно) : Иван Фунев, Златю Бояджиев, Стоян Венев и Цанко Лавренов на Първия конгрес на българските художници, София 1970 г.

Имена: , , ,