1920-1930, Колекция Михаил Заимов, Плевен, култура и изкуство, литература

Плевен, пред Костницата в Скобелевия парк, от ляво на дясно : Емануил Попдимитров, Николай Ракитин, Константин Балмонт и съпругата му, Стоян Заимов и А. Федосов, 1929г.

Имена: , , ,