1970-1980, автомобили, автотранспорт, таксита, транспорт, търговия, услуги

Държавно такси "Волга" (тел. 142), 70-те години на ХХ век