1930-1940, етнография

Млада жена в народна носия, 30-те години на ХХ век