1800-1900, Сръбско-българска война (1885), лица, личности

Портрет на Княз Александър I Батенберг (1879-1886), около 1885 г.

Имена: