1980-1990, София, личности, политика, посещения, събития

София, посещение на мозамбикския лидер Самора Машел, зад Тодор Живков, в бял костюм е кметът Петър Междуречки, началото на 80-те години на ХХ век

Имена: , ,