1900-1910, професии

Геодезист извършва полеви измервания, началото на ХХ век