1920-1930, Велико Търново, професии, руска емиграция

Емигрантът от Бялата армия на Врангел Михаил Ващенко, работник в електроцентрала край Велико Търново, 1925 г.

Имена: