1800-1900, Видин, музика

Първият в България смесен църковен хор, основан от Руси Коджаманов (в средата с цигулката), Видин, 1899 г.

Имена: