1930-1940, Витоша, неизвестни, туризъм

Трима въоръжени младежи, надписана: "Витоша, 1931 г."