Всички снимки от посрещания ( 68 )

Деца с немски войник при преминаването на германската армия през България, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни 

Посрещане на немската армия при преминаването й през България - Русе, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Русе, военни, посрещания, събития, чужди военни 

Преминаване на Вермахта през България - Русе, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Русе, военни, посрещания, събития, чужди военни 

Немски войници в българско село по време на преминаването на Вермахта през страната, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни 

Немски войници по време на преминаването на Вермахта през България, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни 

Български селяни и немски войник по време на преминаването на Вермахта през България, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, мотоциклети, посрещания, събития, транспорт, чужди военни 

Преминаване на Вермахта през България, някъде по южната граница, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни 

Преминаване на Вермахта през Южна България, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни