Всички снимки от въздушна защита ( 11 )

Екип от Противовъздушна и Химическа Защита и доброволци с невзривена авиационна бомба - София, 8 декември 1943 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, въздушна защита