Всички снимки от юнаци ( 31 )

Бургас, Юнашкият легион преди заминаване за фронта, сред командирите - Луи Айер, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Бургас, военни, личности, панорами, събития, юнаци 

Имена: