Всички снимки от Русе ( 81 )

Пазар в Русчук (Русе), началото на ХХ век

 1910-1920, Русе, етнография, пазари, търговия